v. 2.3 Legemiddelhåndteringsprosessen

Innleggelse/oppmøteOppholdUtskrivelseUtreise inkl.legemiddel-samstemmingLegeSykepleier/vernepleierFarmasøyt.AnsvarogledelseIstandgjøringUtdelingObservasjonInternoverflyttingOrdinering.Utlevering avlegemidlerLegemiddelgjennomgangLagerholdogDeltaBeredskapogantidotBlodtransfusjonerLegemiddelveiledningInnkomstinkl.legemiddel-samstemmingKompetanseogopplæring