v. 1.17 Prøvetakningsutstyr og transportmedier - Oversikt. Avd. for med. mikrobiologi.

Prøvebeholder/

Transport-medium:

Materiale/ lokasjon: Undersøkelse

Holdbarhet (maksimal tid):

Kommentar:

Beskrivelse: 369Sterilt glass (SG)

Urin:
- Dyrkning av bakterier og sopp.

2 t ved romtemp.


24 t hvis oppbevart kjølig.Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre / CCM.

Midtstråle- urin. Morgen- urin.


Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter.


Informer pasienten om riktig prøvetaking

Urin:
- Legionella-antigen

- Pneumokokkantigen

24 t ved romtemp.

14 dager ved 2–8 ºC eller frosset.

Borsyre / CCM kan brukes (som preservativ).

 

 

Samleurin:
- Parasittundersøkelse

Sendes så raskt som mulig.

Samle urin mellom kl 10-14. Bunnfall fra samleurin leveres på sterilt glass til laboratoriet.

Vev/ biopsier:
- Dyrkning av bakterier og sopp.

2 t ved romtemp.

24 t hvis oppbevart kjølig.
Ved transporttid >24 t anbefales Stuart transportagar til vev/biopsi.

Utenom laboratoriets åpningstid- kontakt vakthavende ved Avd. for medisinsk mikrobiologi.

Abcessinnhold:
- Dyrkning av bakterier og sopp.

2 t ved romtemp.

24 t hvis oppbevart kjølig.

Minst mulig luft i glasset.
Utenom laboratoriets åpningstid- kontakt vakthavende ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Ekspektorat:
- Dyrkning av bakterier og sopp.

- Tuberkulose – undersøkelser: Dyrkning, PCR og direkte mikroskopi.

24 t kjølig.

 

24 t kjølig.
Sensitiviteten minker etter 24 t.

 

Hudavskrap, hår og negler


- Dyrking av dermatofytter

Ingen grense satt, men rask levering ønskelig.

Ved veldig lite materiale kan det legges mellom to objektglass ellers foretrekkes sterilt glass.

Vakuumrør m/ borsyre (UB)/ CCM (UC)

 

Beskrivelse: https://www.sarstedt.com/fileadmin/produkte/bilder/_processed_/csm_10.253.021_2639_4c2263e4f4.png

Beskrivelse: 336
 

 

 

 

 

 

 

 


Urin:
- Dyrkning av bakterier og sopp.

 

 

 

 

 

 

 

Urin:
- Legionella-antigen

- Pneumokokkantigen

 

Sendes så raskt som mulig.
Kan oppbevares i romtemperatur i 48 t under lagring og transport.


 

 

 

 

 

48 t ved romtemp.

14 dager ved 2–8 ºC eller frosset.

Fullt glass for riktig konsentrasjon av preservativ, må vendes forsiktig opp-ned minimum 6 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at konserveringsmiddel og urin blandes godt. Sterilt glass kan brukes.

Cobas pensel (CP)

Beskrivelse: Cobas PCR female 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cervix-, vagina- og øye-sekret (se kommentar):

- Chlamydia trachomatis
- Mycoplasma genitalium
- Neisseria gonorrhoeae

PCR- undersøkelser

 

 

 

 

 

 

90 dager ved 2–30 ºC.

Viktig å ikke vete pinnen før prøvetakning.

 

NB! Pinnen skal sendes med i mediet.

 

Ved øyeinfeksjon: Sekret (penselprøve) fra konjunktiva

Metoden er ikke validert for øyeprøver.

 

Urethra fra menn ikke lengre anbefalt – bruk urinprøve.

 

Beskrivelse: Cobas PCR urinCobas Urine (CU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urin:

- Chlamydia trachomatis
- Mycoplasma genitalium
- Neisseria gonorrhoeae

PCR- undersøkelser

 

1 år ved 2–30 ºC.

OBS: Førstestråleurin!

 

Urin må overføres til Cobas-prøverør innen 24 t.

Nerliens meszansky eSwab (ES) 

Beskrivelse: produktbilde 0

Egnet for øye, øre, nese og hals
 

 

 

 


Beskrivelse: produktbilde 0

 

 

Egnet for nese, hals vagina og sår
 

 


Øye-, øre- luftveis-, genitalia- og sår/puss- sekret:

- Dyrkning av bakterier og sopp

 

Nese-, hals-, perineum- og sår-sekret:

- Miljøundersøkelse MRSA
Dyrkning

48 t i romtemp.

 

 Dersom det foreligger kateter, dren, trachealtube el. lignende tas det også prøver fra disse

 

Fra andre steder enn rektum
- VRE/ESBL- Screening

(FecalSwab fra rektum/fæces)

 

Ingen grense satt, men rask levering ønskelig.

Dersom det foreligger kateter, dren, trachealtube el. lignende tas det også prøver fra disse. Bruk FecalSwab ved prøver fra rektum/fæces.

PCR- undersøkelser:


Luftveis sekret:

- Bordetella pertussis

- Chlamydophila pneumoniae
- Mycoplasma pneumoniae

- Influensavirus
- RS- virus

 

Øye- og sår sekret:

- Herpes Simplex virus

 

Sår sekret:

- Varicella- Zoster virus

- Enterovirus

 

Nese, hals perineum og sår sekret:

- *MRSA

 

5 døgn i romtemp.

 

 

 

 

 

 

 

 

*PCR etter avtale med mikrobiolog

FecalSwab (FS)

 

Beskrivelse: FecalSwab_swab

 

 

 

 

 

 

Fæces
- Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter og tarmpatogene E.coli. PCR-undersøkelse

 

- Clostridium difficile-toxintest

(avføringsglass m/skje kan også benyttes)

 

- Noro-, Rota- og Adenovirus  PCR-undersøkelse

 

- Tarmparasitter v/smitte innenlands PCR-undersøkelse

 

 

Prøve sendes samme dag, evt oppbevares i kjøleskap til sending.

72 t i kjøleskap.

 

72 t i kjøleskap.

 

 

 

Ingen grense satt, men rask levering ønskelig.

Rist røret godt etter tilsetting av prøvepinne med fæces for å få blandet innholdet.

 

Bedrer overlevelsesvilkår for tarmpatogene bakterier slik at de tåler transport bedre, og at overvekst av normalflora reduseres.

 

Fæces/prøve fra rectum
- VRE/ESBL- Screening

(ES kan også benyttes)

Ingen grense satt, men rask levering ønskelig.

Dersom det foreligger katetre, dren, trachealtube el. lignende tas det også prøver med ES fra disse

 

 

Avføringsglass m/skje

 

 

Beskrivelse: 346
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fæces
- Tarmparasitter v/smitte utenlands, mikroskopi

 

72 t i kjøleskap.

Minst to måleskjeer. Følsom for uttørring.

Fæces
- Helicobacter pylori
Antigentest

48 t i kjøleskap.

Hvis prøven ikke testes innen 48 t bør den fryses.

Steril sprøyte eller lignende

 

 

 

 

 

Biologisk materiale
- Dyrking av bakterier/sopp

24 t i kjøleskap.

Utenom laboratoriets åpningstid- kontakt vakthavende ved Avd. for medisinsk mikrobiologi.

 

 

Stuart transportagar til vev/biopsi

Beskrivelse: Stewart
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biopsi

- Dyrkning av Helicobacter PyloriVev

- Dyrkning av bakterier

 

 

 

 

Kan brukes inntil blåfargen har nådd 2/3 ned i agaren.

 

 

 

 

 

 


Oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap før bruk.

 

 

Oppbevares kjølig frem til sending.

Beskrivelse: PPT-rørEDTAglass med gel (BEg)

 

EDTA plasma

 

PCR-undersøkelser

 

- Hepatitt B viruskvantitering

- Hepatitt C viruskvantitering (Serum kan brukes)

- Cytomegaloviruskvantitering

 

Hepatitt B og C virus

24t i romtemperatur*.

3 døgn ved 2–8 ºC.

 

Cytomegalovirus

36t i romtemperatur*

5 døgn ved 2–8 °C

 

Glass bestilles fra Avd. for medisinsk mikrobiologi, Seksjon Molde.


*Glass må sentrifugeres før transport, og innen 6timer etter prøvetakning.

Pga. begrenset holdbarhet i romtemperatur bør ikke prøver tas og sendes mot helg.

 

Vakuumrør m/ gel (S)

 

Beskrivelse: serum

 

Serum

 

 

 

 

5 døgn ved 2–8 °C

 

Mengde materiale:

1-2 glass

Vakuumrør m/ gel bestilles fra Avd. for medisinsk biokjemi.

 

* antigenpåvisning i tillegg.

 

Antistoffpåvisning:

- AST

- Anti DNase B

- Borrelia antistoff

- Cytomegalovirus

- Epstein Barr virus

- Helicobacter pylori antistoff

- Herpes simplex virus

- HIV*

- Hepatitt A
- Hepatitt B*
- Hepatitt C

- Morbillivirus (Meslinger)

- Parotittvirus

- Parvovirus

- Puumulavirus/ Hantavirus

- Rubellavirus

- Syfilis

- Toxoplasma

- Varicella zoster virus

EDTAglass uten gel

Fullblod

 

- Malaria hurtigtest

- Denguevirus hurtigtest *

3  døgn ved 2–8 °C

 

* ved plasma 2 uker ved kjølig oppbevaring

* Kan bruke plasma for Denguevirus.

Rør u/tilsetning.

Spinalvæske

 

- Neuroborreliose - Antistoff index*

- CXCL13

 

PCR-undersøkelse:

- Herpes simplex virus

- Varicella zooster virus

- Enterovirus

 

- Dyrkning av bakterier**

 

Leveres lab så raskt som mulig.

Oppbevares kjølig.

 

 

Mengde materiale: 2 ml

Vakuumrør u/tilsetning bestilles fra Avd. for medisinsk biokjemi, seksjon Molde

 

 

 

 

*Krever i tillegg serum tatt samme dag.

 

** Direkte mikroskopi utføres

Blodkulturflasker

Blod og sterile væsker

- Aerob og anaerob dyrkning

 

Lever til inkubasjon ved medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetakning.

 

For sterile væsker: Se prosedyre 33745 i EQS.

0,250-1 ml settes på pediatrisk blodkulturflaske.