v. 1.2 Brukerhåndbok - Analyser bakteriologi

Prøvetakningsutstyr og svartid Bakteriologi

Tilgjengelige PCR-analyser – se egen oversikt  

Prøvemateriale

Analyse / Undersøkelse

Prøvetaking / Forsendelse

Forventet svartid*

Seksjon Molde/Ålesund

Puss / Sårsekret

Dyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å

Sopp-dyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å

Anaerob dyrking

eSwab

4 dager

M / Å

Ortopediske prøver

Ortopedisk dyrking

Stuarts medium Sterilt glas

2-7 dager

M / Å

Øre-Nese-Hals-Øye

Bakt. Dyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å

Sopp-dyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å

Nese, hals, perineum, sår

MRSA screening

eSwab

1-2 dager

M / Å

Urin

Dyrking

CCM-urin / Borsyreurin

1-2 dager

M / Å

Antigen legionella / pneumokokk

Glas med eller utan CCM / borsyre

1 dag

M / Å

TBC-us.

Sterilt glas

7 uker

M

Fæces / Rektal

Primærdiagnostikk av tarmpatogene agens utføres med PCR-analyser, se egen oversikt

Helicobacter pylori ag.

Sterilt glas

4-5 dager

M / Å

Clostridium difficile

FecalSwab

1 dag

M / Å

Parasitter utenlandssmitte

Sterilt glas

1 uke

M

Rektalpensel

ESBL og VRE screening

FecalSwab

2-3 dager

M / Å

Genital

Soppdyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å

Gr. B streptokokk dyrking

eSwab

2-3 dager

M / Å 

Gonokokkdyrking / resistenstesting

eSwab

4-5 dager

M / Å 

Negl, hud, hår

Gjærsopp - og dermatofyttdyrking

Sterilt glas

4 uker

M

Leddvæske, biopsi

Aerob og anaerob dyrking

Sterilt glas

3-4 dager

M / Å

Blodkultur / sterile væsker på pediatrisk blodkulturflaske*

Aerob dyrking

Pediatrisk blodkulturflaske

1-7 dager

M / Å

Ekspektorat, indusert sputum

Aerob dyrking

Sterilt glas

2-3 dager

M / Å

TBC-direkte mikroskopi

Sterilt glas

2 dager

M

* Sterile væsker på pediatrisk blodkulturflaske: Se EQS-prosedyre ID: 33745

Oppgitt forventet svartid regnes fra mottaksdato. I forbindelse med helg/ helligdager og ferie kan svartiden bli litt forlenget.
Noen av analysene blir kun utført ved den ene seksjonen. Prøver sendes direkte til aktuell seksjon.