Pasient- og pakkeforløpsoversikt Helse Møre og Romsdal HF v. 2.1
Hjerte- karsjukdomarOrtopedisk kirurgiOnkologiNevrologiBarne- og ungdomspsykiatriØre-, nese-, halssjukdomarRevmatologiPsykiatriRus- og avhengiheitsmedisinHud- og veneriske sjukdomarFødselshjelp og kvinnesjukdomarKirurgiAugesjukdomarLungesjukdomarFysikalsk medisin og rehabiliteringGeriatriAkutt- og mottaksmedisinBarnesjukdomarBryst- og endokrinkirurgiFordøyelsessjukdomarHMR nær