Barseltida i HMR - Standardisert pasientforløp v. 2.5
Barselopphaldmottak - oppfølging - utskrivingOppfølging etter utskrivingFrå 2 timar etter fødsel til utskriving (2.-3. dag)Frå utskriving - 6 vekerPasientinformasjon.Nettsider HelseMøre og RomsdalBrosjyrer HelseMøre og RomsdalNasjonale faglegeretningslinjerFaglegeveiledararAmming ogernæringFagstoff / nyttige nettsider.Ammeinformasjonpå ulike språkOm forløpetRegional planNyfødtscreeningPasientforløpetTrygg fødselZanzumin kropp i ord ogbilderHelsenorgeRelisNyfødtscreeningAmmehjelpen