Barseltida i HMR - Standardisert pasientforløp v. 2.7
Barselopphaldmottak - oppfølging - utskrivingOppfølging etter utskrivingFrå 2 timar etter fødsel til utskriving (2.-3. dag)Frå utskriving - 6 vekerPasientinformasjon.Nettsider HelseMøre ogRomsdalBrosjyrer HelseMøre og RomsdalNasjonalefaglegeretningslinjerFaglegeveiledararAmming ogernæringFagstoff / nyttige nettsider.Ammeinformasjonpå ulike språkOm forløpetRegional planNyfødtscreeningPasientforløpet TryggfødselZanzumin kropp i ordog bilderHelsenorgeRelisNyfødtscreeningAmmehjelpenPasientforløpet PlanlagtkeisarsnittPasientforløpet Truendefor tidlig fødsel og fortidlig fødte barnPasientforløpet Gravideog rusmidler