Desinfeksjon av gulv og inventar. Generell overflate- og flekkdesinfeksjon. v. 3.3

                           

Omfang

Gjelder søl av blod og kroppsvæsker i helseforetakets arealer.

Bakgrunn

Gulv og inventar trenger som regel bare mekanisk rengjøring med rengjøringsmiddel og vann.

Alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoff. Derfor skal alle kroppsvæsker behandles som mulig smitteførende – uavhengig av smittestatus hos pasienten.

Ved søl av kroppsvæsker på inventar, berøringspunkter og flater, fjernes sølet, og området desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel.
Desinfeksjon med LifeClean, Virkon 1 % eller Perasafe er mest effektivt, men bruk av Desinfeksjonssprit 70 % er akseptabelt på rengjorte og tørre flater, inventar og berøringspunkter.

Ansvar

         Den som søler med organisk materiale/smitteførende sekret skal selv tørke opp og desinfisere området (utføre flekkdesinfeksjon).

         Den som oppdager søl (f.eks pasienter har sølt), skal tørke opp og desinfisere området (utføre flekkdesinfeksjon).

Flekkdesinfeksjon ved søl av kroppsvæsker

Flekkdesinfiser området som er synlig tilsølt på inventar, utstyr og gulv, samt evt. kontaktpunkt

Flekkdesinfeksjon er som regel tilstrekkelig.
Smittevask gjennomføres ved opphør av isolering samt ved søl på større områder. Se nedenfor.

Desinfeksjonsmiddel og metode

Seksjonsleder beslutter hvilke desinfeksjonsmidler som skal benyttes i seksjonen. Se Kjemiske desinfeksjonsmidler til utstyr og flater

Alternativ 1:
LifeClean; kan benyttes ved alle mikrober. Virketid 2 minutter. Skal ikke vaskes av.

Alternativ 2:
Kombinasjon av Perasafe som benyttes ved mycobakterier og clostidium difficile, og Virkon 1% som benyttes ved alle andre mikrober. Virketid 10 minutter (Virkon i 30 minutter ved synlig organisk materiale som ikke kan fjernes).

Alternativ 3:
Desinfeksjonssprit 70%, kan benyttes ved alle mikrober når små mengder søl (dråper/små flekker) er tørket bort. Virketid 2 minutter. Lufttørke.
Benyttes ikke på bonede gulv.
Obs at hånddesinfeksjonssprit ikke må benyttes til flekkdesinfeksjon.

 

Ø  Søl fjernes med tørkepapir eller liknende. BRUK HANSKER. (plastforkle/beskyttelsesfrakk og evt. øyebeskyttelse ved behov).

Tørkepapir og hansker legges direkte opp i en hvit plastpose som knyttes igjen og kastes som smitteavfall.

Ø  Fukt området med desinfeksjonsmiddel og gni godt med klut eller svamp: Synlig væskefilm, ikke «dryppvått».

Virketid når søl/organisk materiale er fjernet:
LifeClean: 2 minutter
Virkon 1 %: 10 minutter – ettervask området med rent vann
Perasafe: 10 minutter – ettervask området med rent vann
Desinfeksjonsprit 70%: 2 minutter (fordi sprit fordamper raskt må området avsprites minst 2 ganger).

Smittestoff på gulv.
Gulvet er konstant kolonisert med de mikroorganismer som finnes på avdelingen/sykehuset. Gulvet skal alltid betraktes som urent selv rett etter rengjøring/desinfeksjon. Alt som faller ned på gulvet skal betraktes som forurenset/urent.

Pasienter skal oppfordres til å bruke tøfler eller sko når de går ut av sengen – ikke gå inne på pasientenheten barføtt.

I areal hvor barn leker/oppholder seg på gulvet må man være ekstra oppmerksomme på at alt søl av kroppsvæsker på gulv blir flekkdesinfisert.

Smittevask av areal.

Generell desinfeksjon av horisontale flater og inventar anbefales når lokaler og inventar er svært nedsølt, eller ved opphør av smitteisolering.

Se prosedyrene:
Isolering av infisert / kolonisert pasient
Smittepasient - vernetiltak i poliklinikker, laboratorie- og røntgenseksjoner

Referanser:

         Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie, Statens legemiddelverk (2022)

         Veiledning om desinfeksjon og valg av desinfeksjonsmiddel, Statens legemiddelverk (2015)

         Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infections Agents in Healthcare Settings. Center for Disease Control and Prevention (CDC) (2007).

         Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, Kapittel 6 – arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer. Lovdata