Gravide arbeidstakere og forholdsregler mot smitte v. 2.4

Hensikt og omfang

Forebygge at gravide ansatte blir utsatt for mikroorganismer som kan medføre skade på foster eller gi komplikasjoner i svangerskapet. Retningslinjen gjelder for gravide ansatte.

Ansvar

Seksjonsleder: påse at ansatte kjenner til retningslinjen.

Helsearbeider: kjenne til retningslinjen og dens innhold og gi beskjed til nærmeste leder dersom det er behov for tilrettelegging av arbeidssituasjon

Smittevernpersonell: gir råd og veiledning til både helsearbeider og arbeidsgiver

Aktuelle agens og forholdsregler for gravide arbeidstakere

Under relatert ligger skjema i excel med mulighet for filtrering på fane.

AGENS

SMITTEMÅTE

FORHOLDSREGLER GRAVIDE (ja/nei)

IMMUNISERTE GRAVIDE

IKKE-IMMUNISERTE GRAVIDE

KOMMENTAR

Bakterielle infeksjoner

 

 

 

 

 

Bortella pertussus (kikhoste)

Dråpesmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Vaksine

MRSA

Kontaktsmitte

Nei

Tuberkulose

Luftsmitte

Nei

VRE / ESBL

Kontaktsmitte

Nei

Virusinfeksjoner

 

 

 

 

 

Enterovirus (coxsackievirus, echovirus)

Kontaktsmitte (fekal/oral)

Ja

Unngå pleie av pasient i siste trimester

Unngå pleie av pasient i siste trimester

Dråpesmitte og smitte over placenta kan forekomme

Cytomegalovirus

Kontaktsmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå kontakt med CMV-holdig materiale

Hepatitt A virus (HAV)

Kontaktsmitte (fekal/oral)

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå kontakt med HAV-holdig materiale. Vaksine

Hepatitt B virus (HBV)

Inokulasjon

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå pleie av pasient med ukontrollert blodsøl. Vaksine

Hepatitt C virus (HCV)

Inokulasjon

Nei

Hepatitt E virus (HEV)

Kontaktsmitte (fekal/oral)

Ja

Unngå pleie av pasient*1

Unngå pleie av pasient*1

*1Hvis pasienten de siste 8 uker før sykdomsutbrudd har hatt opphold land der genotype 1 og 2 er utbredt (Asia, Afrika, Mexico), eller hvis det er verifisert genotype 1 eller 2, skal gravide ikke ha kontakt med pasienten.

Herpes simplex virus (generalisert)

Kontaktsmitte

Ja

Unngå pleie av pasient*2

Unngå pleie av pasient*2

*2Ved lokalisert infeksjon er basale smittevernrutiner tilstrekkelig

HIV

Inokulasjon

Nei

Influensa (alle typer), Covid-19

Dråpesmitte

Nei

Vaksine

Parotittvirus (Kusma)

Dråpesmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå pleie av pasient

Morbillivirus (Meslinger)

Kontaktsmitte Luftsmitte

Ja

Som andre helsearbeidere*3

Unngå pleie av pasient

*3bruke åndedrettsvern de første 4 dagene etter at pasientens utslett har brutt ut

Parvovirus 19

Dråpesmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå pleie av pasient

Rubellavirus (Røde hunder)

Dråpesmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå pleie av pasient

Vannkopper og helvetesild

Kontaktsmitte / Dråpesmitte

Ja

Som andre helsearbeidere

Unngå pleie av pasient

Gravide som utsettes for vannkoppesmitte og ikke vet om de har hatt vannkopper, bør testes for antistoffer mot varicellavirus, og gravide som ikke har hatt vannkopper bør unngå kontakt med varicella- eller zoster-pasienter i den smitteførende perioden. Vaksine kan være aktuelt

Protozoinfeksjoner

 

 

 

 

 

Toxoplasmose

Inntak av rått kjøtt, kontakt med katteavføring

Nei