Gravide arbeidstakere og forholdsregler mot smitte v. 2.3

Hensikt og omfang

Forebygge at gravide ansatte blir utsatt for mikroorganismer som kan medføre skade på foster eller gi komplikasjoner i svangerskapet. Retningslinjen gjelder for gravide ansatte.

Ansvar

Seksjonsleder: påse at ansatte kjenner til prosedyren.

Helsearbeider: kjenne til prosedyren og dens innhold og gi beskjed til nærmeste leder dersom det er behov for tilrettelegging av arbeidssituasjon

Smittevernpersonell: gir råd og veiledning til både helsearbeider og arbeidsgiver

Bakgrunn

Graviditet i seg selv ser ikke ut til å innebære noen økt risiko for yrkesbetinget infeksjon hos helsepersonell. Men noen infeksjonssykdommer kan medføre en ekstra risiko for gravide i form av økt alvorlighetsgrad for den gravide og/eller økt risiko for skader på fosteret. Dette dokumentet beskriver smittemåter, konsekvenser av infeksjon i svangerskapet og eventuelle ekstra forholdsregler mot smitte for gravide helsearbeidere ved en del vanlige infeksjoner. Infeksjonene er gruppert i bakterielle infeksjoner, virale infeksjoner og protozoinfeksjoner og listet opp i alfabetisk rekkefølge. Les under relatert for utfyllende informasjon om risiko og sykdom for det enkelte agens.

Aktuelle agens og forholdsregler for gravide arbeidstakere

AGENS

FORHOLDSREGLER FOR GRAVIDE

BAKTERIELLE INFEKSJONER

 

Bordetella pertussis (kikhoste)

Gravide som har vært utsatt for pasient med kikhoste uten bruk av beskyttelsesutstyr, og som ikke er vaksinert i svangerskapet, bør få boostervaksine og posteksposisjonell profylakse med erytromycin (10 dager) eller azitromycin (5 dager).

MRSA

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

Syfilis

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

Tuberkulose

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

Andre antibiotikaresistente bakterier (ESBL, VRE, o.a)

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

VIRUSINFEKSJONER

 

Coxsackievirus, se enterovirus

 

Echovirus, se enterovirus

 

Cytomegalovirus

Gravide som er CMV antistoff negative bør unngå nærkontakt med CMV-holdig materiale (urin, luftveissekret), men kan forøvrig pleie pasienter som CMV-utskillere med anvendelse av basale smittevernrutiner.

Enterovirusgruppen

Da det ikke er praktisk mulig å teste på immunitet, skal gravide i siste trimester unngå å pleie pasienter med enterovirusinfeksjon

Hepatitt A virus (HAV)

Gravide som er hepatitt antistoff A negative skal unngå direkte kontakt med hepatitt A-holdig materiale (avføring), men kan forøvrig pleie pasienter med hepatitt A.

Hepatitt B virus (HBV)

Gravide som ikke er immune (vaksinert med immunrespons, eller har hatt hepatitt B med immunrespons) skal ikke pleie pasienter med hepatitt B dersom der er risiko for ukontrollert blodsøl.

Hepatitt C virus (HCV)

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

Hepatitt E virus (HEV)

Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere ved genotype 3 og 4, som er de vanlige i Norge. Hvis pasienten de siste 8 uker før sykdomsutbrudd har hatt opphold land der genotype 1 og 2 er utbredt (Asia, Afrika, Mexico), eller hvis det er verifisert genotype 1 eller 2, skal gravide ikke ha kontakt med pasienten

Herpes simplex virus

 

Pasienter med utbredt (generalisert) herpesinfeksjon skal ikke pleies av gravide. Ved lokalisert infeksjon ("forkjølelsessår", genital herpes o.l.) er basale smittevernrutiner tilstrekkelig og det er ikke nødvendig med ekstra tiltak for gravide

HIV

Vanlige forholdsregler mot blodsmitte. Ingen ekstra forholdsregler for gravide helsearbeidere

Influensa (alle typer)

Covid-19

Samme forholdsregler i forhold til bruk av beskyttelsesutstyr som ikke-gravide benyttes

Gravide som har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 uavhengig av vaksinasjonsstatus, uvaksinerte og delvaksinerte anbefales skjerming. Se Gravide og ammende - FHI

Kusma (parotittvirus)

Gravide som ikke er vaksinert eller ikke har hatt kusma, skal ikke pleie pasienter med kusma

Meslinger

Gravide som har hatt meslinger/er vaksinerte skal bruke åndedrettsvern de første 4 dagene etter at pasientens utslett har brutt ut på lik linje med annet personell

Parvovirus 19

Gravide skal være informert om den potensielle risiko som er forbundet med kontakt med pasienter med parvovirusinfeksjon. De bør unngå kontakt med slike pasienter.

Rubellavirus (røde hunder)

Gravide som ikke er immune skal unngå å oppholde seg i samme rom som pasienter med rubella

Vannkopper og helvetesild

Gravide som ikke er immune må unngå å komme i kontakt med eller oppholde seg i samme rom som pasienter med vannkopper eller helvetesild

PROTOZOINFEKSJONER

 

Toxoplasmose

Ingen ekstra forholdsregler er nødvendige i sykehus

Referanser

  1. OUS Helseforetak. eHåndboken. Gravide helsearbeidere og forholdsregler mot smitte.
  2. Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Smittevernveilederen.   https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
  3. Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diptheria toxoid, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. MMWR Morbid Mortal Wkly Rep 2013;62:131-135.
  4. Lynch L, Spivak ES. The pregnant healthcare worker: fact and fiction. Curr Opin Infect Dis 2015 ;28:362-368.