Arbeidsantrekk v. 2.8

Omfang

Gjelder alle ansatte, studenter, vikarer og hospitanter som er tilknyttet Helse Møre og Romsdal HF

Ansvar

Ledere på alle nivå har ansvar for at prosedyren blir gjort kjent og etterlevd. Den enkelte ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

Bakgrunn

Foretakets arbeidsantrekk skal gjenspeile kjerneverdiene helhet, likeverd, medbestemmelse og respekt og identifisere ansatte som representanter for helseforetaket.
Bekledning og bruk av smykker påvirker pasient og pårørendes oppfatning av ansatte og helseforetaket. Hensyn til smittevern, sikkerhet og estetikk skal ivaretas.

 

Arbeidsantrekk i sykehus vil bli synlig og usynlig tilsølt av smittestoff. Tøyet må derfor byttes ofte og vaskes ved en temperatur som sikrer desinfeksjon (85 grader C° i 10 min). Vask av arbeidsantrekk, skal av hygieniske og tekniske grunner, foregå ved godkjent vaskeri.

 

Valg av arbeidsantrekk er knyttet til gjeldende vaskeriavtale.

 

HMR er ihh til styrevedtak røykefritt område. Det er derfor ikke tillatt å røyke (gjelder også e-sigaretter) i arbeidsantrekk. Snus anbefales ikke brukt i arbeidssituasjon med pasientkontakt.

ID-kort/navneskilt/nøkkelkort

Ansatte i Helse Møre og Romsdal HF skal benytte standard ID-kort/navneskilt/nøkkelkort.

Kortet skal alltid være tilgjengelig og synlig så sant dette ikke er til hinder for utføring av arbeidsoppgaver. Nøkkelbånd rundt halsen skal ikke benyttes. Kortholdere for ett og to kort samt sneller med ulike innfestinger for kort/nøkler kan bestilles via seksjonens varebestiller.

Antrekk/bekledning

Arbeidsantrekk tillates ikke brukt utenfor HMRs område.

Standard arbeidsantrekk

Gjelder ansatte i behandlersituasjon med pasientkontakt, som håndterer sterile varer i avdelingsforpakning, eller er i funksjoner som innebærer risiko for tilsøling, samt administrativt personell med arbeidsplass i kliniske seksjoner.

I Klinikk for psykisk helse og rus benyttes standard arbeidsantrekk i de seksjoner hvor dette er besluttet.

 

Hvit bukse (uni-sex m/ribb eller bukse u/ribb og m/gylf), t-skjorte eller kittel.
Hvit frakk hvis behov. Frakken har lange ermer. Dette er ikke forenelig med korrekt utført håndhygiene. Frakken skal derfor ikke benyttes i klinisk praksis uten at den er brettet opp over albuen.

Blå arbeidskitler tilbys enheter som har behov for dette (røntgen, fysio, lab, barn).

Privattøy som benyttes under HMRs arbeidsantrekk skal ha kort arm.

 

Leverandør av renholdstjenester skal holde arbeidstøy selv, men ellers følge denne retningslinjen.

Arbeidsantrekk i spesialavdelinger

Seksjon for operasjon, anestesi og sterilsentral
benytter grønt arbeidsantrekk godkjent ved HMR.
Antrekk skal skiftes daglig, ved tilsøling samt etter pasientkontakt i kliniske avdelinger. Se også:

Operasjonsavdelinger- adgang og påkledning (Ikke tilgjengelig)

 

Klinikk for drift og eiendom
benytter kulørt tøy av solid kvalitet til personell i praktisk arbeid. Disse benytter også varmedresser, yttertøy og sko. Verneutstyr benyttes ihh til egne lover og forskrifter. Det skal være tilgang på tilstrekkelig tøy til å skifte regelmessig samt ved tilsøling.
Personell som transporterer avfall skal bruke standard arbeidstøy evt kulørt tøy. Ved transport av matvogner på samme vakt, skal tøyet skiftes eller dekkes til med beskyttelsesfrakk.
Personell ansatt ved logistikk og forsyning skal benytte hvitt arbeidstøy når de utøver aktiv forsyning ute i seksjonene.

 

Kjøkkenpersonell skal ha eget tøy. Tøyet skal skiftes daglig og når det blir tilsølt. Håret skal dekkes med hette.

 

Administrativt personell
skal i hovedsak bruke privat tøy. Tøyet skal være rent og man skal framstå slik at man ikke støter kolleger/pasienter. Estetiske hensyn må ivaretas.

Det er ingen smittevernmessig årsak til å bruke hvit frakk utenpå privattøy.

Bytte av arbeidsantrekk

Ansatte skal bytte arbeidsantrekk hver dag ved:

  • Pasientkontakt
  • Tilsøling
  • Urene arbeidsfunksjoner

 

For øvrig bør arbeidsantrekk skiftes regelmessig.

 

Arbeidsantrekk hentes på anvist sted.

Det er tillatt å ta ut maksimalt to sett samtidig. Hamstring av tøy fører til for lite tøy i sirkulasjon.

 

Etter bruk skal alle lommer tømmes og tøyet skal straks kastes i skittentøysekker/-vogner på anvist hentested. Skittentøy hentes ikke på private kontor. Det er ikke tillatt å lagre urent arbeidstøy i garderobeskap eller i arbeidsareal.

Tøy skal aldri kastes som avfall.

Hår/hodeplagg

Frisyre skal være hensiktsmessig i forhold til arbeidets art og hygieniske krav. Langt og middels langt hår skal bindes sammen.

Ansatte ved seksjoner med spesielt høye krav til hygiene (operasjon, sterilsentral, hovedkjøkken m.fl.) skal bruke hette som dekker håret.

 

Ansatte som anvender hodeplagg på grunn av religion eller andre grunner, har selv ansvar for å skaffe hodeplagg til bruk i arbeid. Hodeplagget skal være lyst og skiftes en gang pr døgn, oftere ved tilsøling. Hodeplagg skal festes på lik linje som langt hår slik at det ikke kommer i kontakt med pasient, utstyr, omgivelser, mat eller biologisk materiale. Det skal vaskes på minimum 60 Cº hjemme.

Sko og strømper

Fottøy må gi god balanse- og sklisikkerhet og være hensiktsmessig i forhold til den enkeltes arbeidssituasjon.
Ved enkelte seksjoner kan det være påbudt å bruke antistatiske eller andre spesielle sko.

Det er påbudt å alltid benytte strømper, knestrømper eller sokker.

Engangs varmejakker

Engangs varmejakker kan bestilles via SAP. Slike jakker tas av eller brettes opp til albuen i kontakt med pasienter, utstyr, omgivelser, mat, biologisk materiale, utstyr og lignende. Varmejakker som benyttes i arbeidssituasjoner som nevnt over, byttes daglig.
Flergangs fleecejakker/private jakker skal ikke benyttes sammen med arbeidsantrekk.

Smykker, armbåndsur, ørepynt, piercing etc.

Bruk av smykker, ringer, armbåndsur, piercing, ørepynt etc., må ikke komme i konflikt med krav til sikkerhet, hygiene og estetiske hensyn.

 

Ringer, klokker og armbånd samt lange/kunstige negler og neglelakk hindrer korrekt utførelse av håndhygiene og skal ikke brukes av ansatte som anvender helseforetakets arbeidsantrekk.

 

Av estetiske hensyn skal smykker, synlig piercing og ørepynt ikke benyttes sammen med arbeidsantrekk. Bruk av små diskre øredobber kan tillates utenom operasjonsavdeling, sterilsentral og matproduksjon.

Parfyme

Parfyme og parfymerte kroppsprodukter kan være til sjenanse og fremkalle ubehag eller allergiske reaksjoner hos pasienter og kollegaer. Enkelte kan oppleve forverring av sykdom og symptomer ved eksponering for irritanter som parfyme. På enkelte arbeidsplasser kan det være nødvendig å unngå parfyme helt. Helse Møre og Romsdal støtter Norges astma og allergiforbund sin oppfordring til parfymefritt helsepersonell.

Referanser

Arbeidstilsynet. Religiøse hovudplagg på arbeidsplassen

Breivik S KA, Larssen T. Er retningslinjer for arbeidsantrekk i helsetjenesten forskningsbaserte? Sykepleien Forskning. 2012;nr 4:370-7

 

Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner 2021

Vedlegg

Slik skal ansatte være kledd HMR

 

Relaterte dokumenter

Operasjonsavdelinger- adgang og påkledning (Ikke tilgjengelig)

Basale smittevernrutiner (standardtiltak)

Handhygiene